Privacy & Disclaimer

In het kader van onze commerciële activiteit, verwerken we uw gegevens in onze ERP systemen. Deze verwerking gebeurt na uw uitdrukkelijke toestemming, welke U geeft door met ons contact op te nemen. Anderzijds verwerken wij deze gegevens omwille van de noodzakelijkheid om één van volgende redenen : contract uitvoeren, wettelijke bepaling, vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

C-Mec Kortrijk NV verwerkt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens in het kader van een overeenkomst (bijv. aankoop,…), gerechtvaardigd belang (bijv. offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen (verwerking van gegevens van eigen medewerkers)

Deze wetgeving vereist dat :
• u op elk moment uw gegevens kunt raadplegen en laten aanpassen
• uw persoonlijke gegevens door ons niet voor commerciële doeleinden aan derden zullen worden verstrekt, met uitzondering van de zusterfirma’s binnen de C-Mec Holding NV
• wij alle strikte voorzorgsmaatregelen nemen die nodig zijn om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Daartoe voorzien we de nodige fysieke beveiligingen, afdoende updates van hard- en software, een accuraat en afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen, rechtmatige backups en een antivirusprogramma.
 


Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonlijke gegevens kunt U deze per mail richten aan gdpr.kortrijk@c-mec.be .
Elke aanvraag voor aanpassing of verwijdering van uw gegevens mag per e-mail worden verzonden naar het adres gdpr.kortrijk@c-mec.be